Hướng dẫn cài đặt PHP IMAP cho CentOS trên VPS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHP IMAP CHO CENTOS TRÊN VPS

Việc dùng CentOS để cấu hình chạy VPS hiện nay đang khá là phổ biến. Rất nhiều cá nhân hoặc doanh nghiệp cũng sử dụng phương án này để chạy các dự án, sản phẩm của mình.

Nhưng có một thực tế cho thấy những phần mềm quản lý dạng web hiện nay đang có nhiều yêu cầu trên VPS hơn, cụ thể đó là việc cài đặt PHP IMAP.

PHP IMAP không được hỗ trợ cài đặt sẵn khi cấu hình CentOS cho nên người quản trị phải cài đặt phần này lên hệ thống trước khi đưa phần mềm lên để chạy.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình nhanh PHP IMAP cho CentOS trên VPS – mà cụ thể ở đây KEN LEE đã kiểm tra tốt trên VPS VULTR.

Để chạy lệnh cài đặt PHP IMAP các bạn gõ dòng lệnh sau – tất nhiên các đã truy cập vào SSH của VPS:

sudo yum cài đặt php-imap

Bạn sẽ thấy các dòng thông báo ra thế này:

Loading "installonlyn" plugin 
Thiết lập quy trình cài đặt 
Thiết lập kho lưu trữ 
Đọc siêu dữ liệu kho lưu trữ từ các tệp cục bộ Các 
đối số cài đặt gói phân tích 
Giải quyết các phụ thuộc 
-> Đặt giao dịch Populating với các gói đã chọn. Vui lòng đợi. 
---> Gói php-imap.i386 0: 5.1.6-20.el5_2.1 thiết lập để được cập nhật 
-> Chạy kiểm tra giao dịch 
-> Xử lý phụ thuộc: libc-client.so.1 cho gói: php-imap 
-> Khởi động lại độ phân giải phụ thuộc với những thay đổi mới. 
-> Populating giao dịch thiết lập với các gói đã chọn. Vui lòng đợi. 
---> Gói libc-client.i386 0: 2004g-2.2.1 được cài đặt để cập nhật 
-> Chạy kiểm tra giao dịch 

Người phụ thuộc đã được giải quyết

================================================== =========================== 
 Gói phiên bản Arch Kích thước Kho lưu trữ 
================== ================================================== ========= 
Cài đặt: 
 php-imap i386 5.1.6-20.el5_2.1 cập nhật 52 k 
Cài đặt cho các phụ thuộc: 
 libc-client i386 2004g-2.2.1 cơ sở 516 k 

Tóm tắt giao dịch 
===== ================================================== ====================== 
Cài đặt 2 Gói (s) 
Cập nhật 0 Gói (s) 
Loại bỏ 0 Gói (s) 

Tổng kích thước tải xuống: 568 k 
Đây có phải là ok [ y / N]:

Lúc này bạn chỉ cần nhấn “y” và nhấn phím <enter> để hệ thống tiếp tục chạy.

Tải xuống gói: 
(1/2): php-imap-5.1.6-20. 100% | ========================= | 52 kB 00:26 
(2/2): libc-client-2004g- 100% | ========================= | 516 kB 00:08 
Chạy Kiểm tra Giao dịch 
Đã hoàn tất Giao dịch Kiểm tra 
Giao dịch Kiểm tra Thành công 
Chạy Giao dịch 
  Cài đặt: libc-client ######################## [1/2 ] 
  Cài đặt: php-imap ######################### [2/2] 

Đã cài đặt: php-imap.i386 0: 5.1.6-20 .el5_2.1 
Phụ thuộc Đã cài đặt: libc-client.i386 0: 2004g-2.2.1 
Hoàn tất!

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành công việc cài đặt PHP IMAP cho CentOS trên VPS rồi. Công việc tiếp theo là các bạn phải khởi động lại Apache (Server) của các bạn và hưởng thành quả.

Chúc các bạn thành công!

You might like

About the Author: lngocquyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *