XAMPP là một gói phần mềm miễn phí và dễ sử dụng, giúp cài đặt các dịch vụ web phổ biến như Apache, MySQL và PHP lên máy tính của bạn. Nhờ XAMPP, bạn có thể dễ dàng tạo môi trường localhost để test website, học lập trình web hoặc chạy các ứng dụng web mà không cần phải đăng ký hosting.

HƯỚNG DẪN XAMPP

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng XAMPP chi tiết từ A đến Z, bao gồm:

 • Chuẩn bị cài đặt
 • Cài đặt XAMPP
 • Sử dụng các dịch vụ web
 • Gỡ cài đặt XAMPP (nếu cần)

1. Chuẩn bị cài đặt:

 1. Hệ điều hành: XAMPP hỗ trợ các hệ điều hành Windows, macOS và Linux.
 2. Tải phần mềm: Bạn có thể tải phiên bản XAMPP phù hợp với hệ điều hành của mình từ trang web chính thức: [https://www.apachefriends.org/download.html]
 3. Giải nén file: Sau khi tải về, hãy giải nén file XAMPP.

2. Cài đặt XAMPP:

Đối với Windows:

 1. Chạy file cài đặt (.exe).
 2. Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt.
 3. Chọn các thành phần cần thiết (Apache, MySQL, PHP,…).
 4. Chọn thư mục cài đặt (mặc định là C:\xampp).
 5. Hoàn tất cài đặt và khởi động XAMPP.

Đối với macOS:

 1. Chạy file cài đặt (.pkg).
 2. Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt.
 3. Chọn các thành phần cần thiết (Apache, MySQL, PHP,…).
 4. Hoàn tất cài đặt và khởi động XAMPP.

Đối với Linux:

 1. Giải nén file cài đặt (.run).
 2. Mở terminal và truy cập vào thư mục XAMPP.
 3. Chạy lệnh `sudo ./xampp-linux.run`.
 4. Làm theo hướng dẫn trong trình cài đặt.
 5. Chọn các thành phần cần thiết (Apache, MySQL, PHP,…).
 6. Hoàn tất cài đặt và khởi động XAMPP.

Sử dụng các dịch vụ web:

 • Khởi động/dừng các dịch vụ web: Bạn có thể khởi động/dừng các dịch vụ web (Apache, MySQL, PHP) thông qua bảng điều khiển XAMPP.
 • Truy cập localhost: Sau khi khởi động Apache, bạn có thể truy cập localhost bằng trình duyệt web (ví dụ: http://localhost).
 • Sử dụng phpMyAdmin: phpMyAdmin là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL web. Bạn có thể truy cập phpMyAdmin tại địa chỉ http://localhost/phpmyadmin.
 • Lưu ý: Mật khẩu mặc định cho MySQL là “root”.

3. Gỡ cài đặt XAMPP (nếu cần):

Đối với Windows:

 1. Mở bảng điều khiển XAMPP.
 2. Dừng tất cả các dịch vụ web.
 3. Chọn nút “Gỡ cài đặt” cho XAMPP.
 4. Xóa thư mục cài đặt XAMPP.

Đối với macOS:

 • Mở Finder và truy cập vào thư mục Applications.
 • Kéo và thả biểu tượng XAMPP vào thùng rác.
 • Xóa thư mục cài đặt XAMPP.

Đối với Linux:

 1. Mở terminal và truy cập vào thư mục XAMPP.
 2. Chạy lệnh `sudo ./uninstall.sh`.
 3. Xóa thư mục cài đặt XAMPP.

Kết luận:

XAMPP là một công cụ hữu ích cho lập trình viên web và những người mới học lập trình. Với bài viết hướng dẫn chi tiết này, hy vọng bạn đã có thể cài đặt và sử dụng XAMPP thành công.